Memur Maaş Bordrosu...    l    Haberler...    l    İhale İlanları...
T.C. Ýçiþleri Bakanlýðý e-icisleri projesi Bilgi Edinme Ýnsan Haklarý Baþvuru Formu e-mevzuat bilgi sistemi TC Kimlik no sorgulama Resmi Gazete

 

 
<
  Kapalı Köy Yolu Sayısı
0 Adet
  Kapalı Yol Uzunluğu
0 Km.
  Açılan Köy Yolu Sayısı
0 Adet
  Açılan Toplam Yol Uzunluğu
0 Km
    Kars İl Özel İdaresi - Karla Mücade Detayı
KARS
KARS

Görev Yetki ve Çalışma Yönergesi
Bulunduğunuz Yer: Anasayfa

 G ü n c e l
 


 KARS MERKEZ İSTASYON MAHALLESİ 839 ADA 5 NO.LU PARSELE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI İLE 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
 

 
Kars İli Merkez İstasyon Mahallesi sınırlarında, mücavir alan sınırı dışında bulunan 839 ada, 5 no.lu parsele ilişkin plan işlem numarası


 KURUMUMUZ PERSONELLERİNE ISO 9001-2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ DOKÜMANTASYON EĞİTİMİ VERİLDİ
 

 
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün organize etiği ISO 9001-2008 Kalite Yönetim Sistemi kapsamında Kurumumuzda görevli her birim müdürlüğünden bir personele “Dokümantasyon” Eğitimi verildi.


 KURUMUMUZ PERSONELLERİNE UYUM EĞİTİMİ VERİLDİ...
 

 
Kurumumuzda hizmet alım yolu ile işe başlayan 50 adet personelimize uyum eğitimi verildi.


 POZİSYON DIŞI ÇALIŞAN 4857 SAYILI İŞ KANUNUNA TABİ PERSONELLERE YÖNELİK EĞİTİM DÜZENLENDİ.
 

 
Kurumumuzda 4857 Sayılı İş Kanununa tabi pozisyon dışı çalışan şoför ve operatör personellerimize 31.10.2014 tarihinde saat 08.30’da İdari Hizmet Binamızda eğitimi verildi.


 Coğrafi Bilgi Sistemi kapsamında İlimizin ve Tüm İlçelerimizin haritalarının sayısallaştırma çalışmaları tamamlandı
 

 Coğrafi Bilgi Sistemi kapsamında İlimizin ve Tüm İlçelerimizin haritalarının sayısallaştırma çalışmaları tamamlandı


1 2 3 4 5 6 7 8 9


Site toplam 335.312 kez gösterildi, sayfalarımızı şu an 17 kişi geziyor.

Karadağ Mahallesi Vali Hüseyin Atak Bulvarı No: 72 KARS
Tel: 0 (474) 212 75 28 Fax: 0 (474) 212 12 48 e-Posta: ozelidare@karsozelidare.gov.tr

Vcil Yönlendirme Uygulaması